Komunikaty


logo

 

Tutaj znajdziecie Państwo ogłoszenie bezpośrednio związane z Domem Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach - wyłączając ogłoszenia przetargowe.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
382KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o grancie

27‑11‑2020 15:53:35

Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach uzyskał wsparcie zewnętrzne ze środków publicznych, z przeznaczeniem na realizację zadań  polegających  wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wsparcie zewnętrzne ze środków publicznych

31‑10‑2020 12:10:35

Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach uzyskał wsparcie zewnętrzne ze środków publicznych, z przeznaczeniem na realizację celów statutowych ukierunkowanych na skuteczną prewencję i niwelowanie skutków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 powodującym chorobę COVID 19.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wsparcie dla naszego DPS

13‑10‑2020 15:31:33

W ramach wsparcia udzielanego Domom Pomocy Społecznej
przez Wojewodę Mazowieckiego w walce z COVID 19,
Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach otrzymał wsparcie postaci :

- urządzenia do oczyszczania powietrza AERTE AIR 2.O Electronica INTEL S.A., o wartości

8.730,29 zł ,

- 3 sztuki kartridży Electronica INTEL S.A.o wartości 1.052,40 zł (350,80 – 1 szt).
Łączna wartość udzielonej pomocy kształtuje się na poziomie 9.782,69zł brutto.
Zakup urządzenia sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Szansa dla Ciebie

23‑09‑2020 13:27:24

logo

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej w Jedlance, Domem Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach i Domem Pomocy Społecznej w Wierzbicy rozpoczęło od dnia 1 września 2020 roku realizację projektu pt. „Szansa dla Ciebie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.012.000,00 w tym:

  • 809.600,00 zł - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  • 202.400,00 zł - wkład własny Powiatu Radomskiego

Okres realizacji projektu: od 01.09.2020 roku do 30.04.2023 roku

Projekt jest skierowany do wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej i osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie powiatu radomskiego, w tym mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach i Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Krajowy Mechanizm Prewencji

26‑03‑2015 21:19:08

Krajowy Mechanizm Prewencji

CO TO JEST KRAJOWY MECHANIZM PREWENCJI?

Jest to niezależny, krajowy organ wizytujący ustanowiony na podstawie Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (w skrócie: OPCAT). W dniu 18 stycznia 2008 r. zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji powierzono Rzecznikowi Praw Obywatelskich.


ZADANIA KRAJOWEGO MECHANIZMU PREWENCJI:
  • regularne sprawdzanie sposobu traktowania pozbawionych wolności w miejscach zatrzymań, w celu wzmocnienia, jeśli to niezbędne, ich ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem;
  • przedstawianie rekomendacji właściwym władzom, w celu poprawy traktowania oraz warunków osób pozbawionych wolności i zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu;
  • przedstawianie propozycji i uwag odnośnie do obowiązujących oraz projektowanych przepisów prawnych;
  • sporządzanie rocznego raportu z działalności, który jest następnie publikowany.

WIZYTACJE KRAJOWEGO MECHANIZMU PREWENCJI:
  • mają charakter prewencyjny,
  • są niezapowiedziane,
  • podczas ich trwania dokonuje się m.in. oglądu pomieszczeń wchodzących w skład wizytowanego miejsca zatrzymań, rozmów w cztery oczy z osobami pozbawionymi wolności oraz analizy dokumentacji prowadzonej w wizytowanym miejscu,
  • zwieńczenie każdej wizytacji stanowi raport zawierający rekomendacje dla władz jednostki, której wyciąg dostępny jest na stronie internetowej: www.rpo.gov.pl w zakładce Krajowy Mechanizm Prewencji.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Ogłoszenie o poszukiwaniu spadkobierców
17‑12‑2010 10:39:00
Ogłoszenie o poszukiwaniu spadkobierców
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
247KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Jacek Pała , w dniu:  17‑12‑2010 09:53:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Pała
email: dpomocy@kki.pl tel.:(48) 616 30 27 lub 608 508 369 fax: (48) 616 30 27 lub (48) 616 37 46
, w dniu:  17‑12‑2010 09:53:00
Data ostatniej aktualizacji:
01‑02‑2021 16:42:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie