Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Elektroniczna skrzynka podawcza

Kliknij aby wejść do SESP Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach
/dpskrzyzanowice217/skrytka_ESP

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (dziennik ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadanie publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUPAP.

Pisma, podania można dalej wnosić w formie tradycyjnej: papierowej - osobiście w Jednostce lub listownie natomiast wybór należy do Interesanta.

Czym jest ePUAP z perspektywy obywatela

ePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której za pomocą określonych podstawowych elementów (usług wspólnych platformy), instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem (w szczególności przedsiębiorcami i obywatelami, ale również z innymi instytucjami publicznymi) poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie.

Celem ePUAP jest stworzenie jednolitego, bezpiecznego i w pełni zgodnego z obowiązującym prawem, elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych przez administrację publiczną dla obywateli.

Poradnik Interesanta

W celu skorzytania z naszych usług elektronicznych poprzez ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

  • założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP
  • posiadanie profilu zaufanego ePUAP (usługa będzie udostępniona wkrótce przez ePUAP) - czyli zestawu infomacji indentyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą dysponentem konta na ePUAP, który zastał w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu potwierdzającego

Podpisy elektroniczne

Wszystkie dokumenty elektroniczne wysyłane na ESP Jednostki mogą zostać podpisane:

Wymagania dotyczące składania dokumentu elektronicznego:

  • dokument wysłany poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
  • dokumenty przyjmowane za pomocą skrzynki podawczej mogą być zapisane w formatach: RTF, DOC, DOCX, TXT, PDF, JPEG lub ODT.
 

Uwaga!
Dokumenty elektroniczne niespełniające wszystkich wymagań określonych powyżej będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone. W takim wypadku nie będą podejmowane żadne czynności związane z informowaniem nadawcy takiego dokumentu elektronicznego.
W przypadku braku kompletu dokumentów strona będzie wzywana do ich uzupełnienia.

 

Dokumenty zawierające wirusy lub inne potencjalnie niebezpieczne treści zostaną odrzucone.

Informacja wytworzona przez:
Jacek Pała
email: dpomocy@kki.pl tel.:(48) 616 30 27 lub 608 508 369 fax: (48) 616 30 27 lub (48) 616 37 46
, w dniu:  19‑07‑2013 12:03:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Pała
email: dpomocy@kki.pl tel.:(48) 616 30 27 lub 608 508 369 fax: (48) 616 30 27 lub (48) 616 37 46
, w dniu:  19‑07‑2013 12:03:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑10‑2015 14:52:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie